หลังเริ่มใช้ PDPA ควรจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย

#อัปเดตเทรนด์ #ข่าวสารธุรกิจ ที่เจ้าของธุรกิจ ต้องรู้ !
หลังเริ่มใช้ PDPA ควรจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” อย่างไรให้ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า

#PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาโดยบังคับใช้กับทุกธุรกิจ องค์กร และหน่วยงาน ทั้งในและนอกประเทศไทย ที่มีการเก็บรวบรวม การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว โดยต้องขอ “ความยินยอม” จากเจ้าของข้อมูลก่อนทุกครั้ง

หากต้องการเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของลูกค้าสามารถทำได้อย่างไร ? 
⭕ ต้องได้รับความยินยอมก่อน หรือขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
⭕ ต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
⭕ ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
⭕ ต้องแยกส่วน ใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวง
⭕ มีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอม
⭕ ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิ

✨ Our Passion Your Success ✨
☎️ Consultant : 088-091-4888 
☎️ Client service : 091-097-4888 / 099-454-8644
📲 Line : @viset คลิก https://bit.ly/AddLineViset
🌐 Facebook : https://www.facebook.com/visetcorp
📩 Email : visetcorp@gmail.com