PACKAGE

BUSINESS & MARKETING

ที่ปรึกษาธุรกิจ วางแผน ด้านการตลาด และวางแผนการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจให้คุณอย่างมีประสิทธิภาพ

WEBSITE & APPLICATION

ผลักดันเว็บไซต์สินค้าของคุณให้ติด Top หน้าแรกของ Google ด้วย SEO / SEM สร้างโอกาสการรับรู้ให้กับธุรกิจคุณ และเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

PRODUCTION & GRAPHIC

ออกแบบโลโก้ ภาพแบนเนอร์ สื่อโฆษณา ถ่ายทำวิดีโอ สร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ พร้อมจัดหาอุปกรณ์และทีมงานมากประสบการณ์กว่า 10 ปี

GRAPHIC DESIGN

กราฟิกดีไซน์ แพ็กเกจออกแบบโลโก้ ภาพแบนเนอร์ ภาพสื่อโฆษณาต่างๆ

CI DESIGN

เริ่มต้น 50,000

per month

BANNER DESIGN GRAPHIC

เริ่มต้น 30,000

per month

PRODUCTION

แพ็กเกจถ่ายทำวิดีโอ สร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ พร้อมจัดหาอุปกรณ์และทีมงาน

PACKAGE

เริ่มต้น 50,000

per pack

1 CAMERA , CONCEPT

PACKAGE

เริ่มต้น 150,000

per pack

2 CAMERA , LIGHTS 1 SET
CONCEPT , STORYLINE , TEAM

PACKAGE

เริ่มต้น 300,000

per pack

2 CAMERA , LIGHTS 1 SET
CONCEPT , STORYLINE , TEAM
STORY BOARD , PRODUCER

PACKAGE

เริ่มต้น 1,000,000

per pack

2 CAMERA , LIGHTS 2 SET
CONCEPT , STORYLINE , TEAM
STORY BOARD , PRODUCER , TVC

*ราคาด้านบนเป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากได้รับข้อมูลจากลูกค้า